Hej alla läsare,

Efter två intensiva veckor av nyhetsjakt, redaktionellt arbete och publicering är det dags för CityNytt att läggas ner. CityNytt kommer tillbaka nästa vår och styrs då av nästa års media-ettor.

Tack till alla våra läsare som gett oss motivation att fortsätta. Att producera och publicera innehåll varje dag har varit en utmaning och det har krävts stor kämparglöd. Varje person i vår klass har bidragit med unika perspektiv och insatser, vilket har format vår webbtidning till något speciellt. Vi kommer att kunna gå vidare från detta med fler erfarenheter och lärdomar. 

Vi vill särskilt tacka vår ansvariga utgivare, Linda Karlsson, för all tid och hjälp vi fått och även tacka våra handledare, Adelina Jakobsson, Jonathan Foster och Samuel Wänglöv, som stöttat oss under denna tid. 

Trots att CityNytt nu avslutas ser vi tillbaka på detta med stolthet och tacksamhet för allt vi har uppnått tillsammans.

Tack för oss!

// Citynytt

Ett glatt och slitet gäng efter två intensiva veckor på redaktionen. Tack för allt! Foto: Samuel Wänglöv.