Att det har börjat pratas mycket om PFAS på senaste tiden kan skapa en oro. Inte minst efter skandalen i Kallinge, där ett stort antal personer stämt ett kommunalt bolag på grund av förekomsten av PFAS i dricksvattnet. Men behöver Vasastanborna oroa sig över PFAS? Vi på CityNytt gör det enkelt att förstå. 

I jakten på PFAS-ämnen har flera EU-toppar testat sitt blod. Detta för att trycka på behovet av bättre kemikalielagar. SVT har även gjort en granskning som visar att minst 70 kommuner har för höga halter av PFAS jämfört med en ny EU-lagstiftning. Med andra ord betyder det att hundratals svenskar dricker förorenat vatten, varje dag. Bland de testade EU-topparna finns bland annat svenska Heléne Fritzon (S). Detta har satt PFAS högt upp på tapeten igen. 

Kan vara cancerframkallande 

PFAS-ämnen har skapats för att störa bort fett, smuts och vatten. Idag finns det tusentals olika PFAS-ämnen i varor på marknaden, bland annat i stekpannor, funktionskläder, skor, möbeltyger, brandskum och skönhetsprodukter. Enligt Naturskyddsföreningen visar studier på att ämnet även kan vara farligt för människan.

– Vi alla har fått i oss PFAS, något som på sikt kan vara farligt i höga doser, säger läkaren Torgil Boström.

De två mest kända PFAS-ämnena är misstänk cancerframkallande och kan ha negativa effekter på reproduktionsförmågan. Giftet kan även ha en negativ påverkan på immunförsvaret och kolesterolhalter i blodet, samt påverkan på födeslevikt hos nyfödda.

Höga giftnivåer i dricksvatten 

Naturskyddsföreningen rapporterar även att PFAS har hittats i flera vattentäkter runt om i Sverige. År 2020 skrev Mitt i om att Stockholm pekats ut som ett område med för höga halter av just PFAS i dricksvattnet. Då rapporterade de om att det inte är jättefarligt just nu, men att det på sikt kommer att bli ett problem. Men hur har det egentligen urartats i Norra innerstaden? 

Norra innerstaden får sitt dricksvatten ur Mälaren, likt resten av Stockholm. Enligt Stockholms Stad tas det regelbundna prover i Mälaren, på vattenverken samt i ledningsnäten. Stockholm Vatten och Avfall tar prover och analyserar kontinuerligt förekomst av eventuella föroreningar i vattnet, och för Norra Innerstaden är det ingen akut fara för de som dricker vatten. Däremot krävs det att de ska införas ett nationellt förbud mot PFAS-ämnen för att det ska kunna fortsätta vara ofarligt, menar Naturskyddsföreningen. 

De mängder PFAS vi vanligtvis får i oss via dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem. Foto: Pixabay.

Konsument – det här kan du göra

Du ska inte gå runt och oroa dig, men det är bra att vara medveten. Enligt Stockholms Stad är det viktigt att vara en medveten konsument. Man kan fråga eller kontrollera om impregneringssprayer för kläder och skor är fria från högfluorerade ämnen, vilket isåfall betyder att de inte innehåller PFAS. Att vara på jakt efter miljömärkta produkter kan också vara bra. 

Text: Elin Pettersson.