Vid Mariebergsbron på Kungsholmen har döda svanar blivit upphittade. Orsaken bakom dessa dödsfall är fortfarande oklara och är under utredning. Citynytt har talat med djurexperten Ted Edlund som ger sina teorier om dessa döda svanar.

Foto: Nils Abenius

Ovanpå isen vid Lilla Essingen hittades livlösa svanar, rapporterar Mitt i. Några av svanarna har skickats till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) för obduktion. Men svaren på vad som ligger bakom svanarnas död är fortfarande inte besvarat. Citynytt kontaktade SVA för att se om det skett några uppdateringar kring obduktionen.

– Vi har inte fått fram något svar än. Kanske kommer det att komma mot slutet av denna vecka men förmodligen nästa, svarar Joakim Nordblom som är pressekreterare på Statens veterinärmedicinska anstalt.  

Foto: Nils Abenius

Teorierna är olika och pendlar mellan allt från blyförgiftning till fågelinfluensa. På SVA’s hemsida beskrivs fågelinfluensan som ”en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä”. Ted Edlund är djurexpert, bland annat känd från Sveriges Radio. Han delar med sig av sina teorier kring vad händelsen kan bero på.

– Den vanligaste teorin är fågelinfluensan. Sjöfågeln är extra utsatt eftersom de umgås så tätt ihop och i synnerhet om det är en kall vinter så rör de sig nära. Om en person passerar förbi och matar så rör sig svanarna närmare varandra. Om det också varit kallt är de ofta i dåligt skick. Detta på grund av generellt tuffare livsvillkor och lite sämre födotillgång. Detta gör att de blir känsligare och mer infektionskänsliga, säger Ted Edlund.

På frågan om detta kan förebyggas så är svaret både och. Om det skulle vara fågelinfluensan som ligger bakom dödsfallen så är det svårt. Däremot om det skulle bero på blyförgiftning så har Ted några potentiella lösningar.

– Häromdagen såg jag att Stockholms Vildfågel Rehab tagit in en svan som var i dåligt skick. Där berodde det på blyförgiftning. Om det skulle vara fallet här finns det saker som man skulle kunna göra. Exempelvis göra bättre miljöutredning i vattnet då det ofta kommer ner saker i vattnet från industrier och arbeten. Detta samlas i botten och kommer upp till ytan, svarar Ted Edlund.

Citynytt har även försökt att kontakta Stockholm Viltfågel Rehab men inte fått något svar.

Text: Nils Abenius