Den 31:a januari är idag benämnd som pandemidagen enligt svenska virusforskare. Detta eftersom det var då som det första svenska officiella covid-19-fallet bekräftades. Citynytt har undersökt hur denna pandemi påverkat två verksamheter inom vården.

Det var idag, i Jönköpings Län, för exakt fyra år sedan som det första svenska officiella fallet av covid 19 upptäcktes. Sveriges strategi i hanteringen av denna sjukdom blev både ifrågasatt och hyllad då vi var ett av få länder som inte stängde ner helt. Enligt Folkhälsomyndigheten så avtar smittspridningen idag men pågår fortfarande.

Sabbatsbergsbyn är ett äldreboende beläget i Vasaparken. Vi har varit i kontakt med Mitra Bejanpour, enhetschef och verksamhetschef för Sabbatsbergsbyns hälso- och sjukvård. Stockholms stad tog över Sabbatsbergsbyn efter Attendo där två anställda under 2022 blev dömda på grund av bristerna i vården.

– När vi tog över började vi prata mycket om hygienrutiner samt gå igenom det med de boende hur man går tillväga för att hålla sig borta från bakterier. Vi visar de boende noggrant hur man ska tvätta händerna och hur länge för att hålla sig skyddad, säger Mitra.

Covid-19 är fortfarande ett ämne som diskuteras frekvent på Sabbatsbergsbyn.

– Vi pratar mycket om Covid på arbetsmötena. När vi tog över mejlade jag ut till mina kollegor om hygienrutinerna samt pratade med sjuksköterskorna, så att alla var på samma bana. Vi har vardaglig kontakt med alla medarbetare, svarar Mitra.

En av alla resterande sjukdomar

Capio S:t Görans Sjukhus är beläget på Kungsholmen och är ett akutsjukhus för vuxna patienter. Vi har varit i kontakt med Anders Persson som är presskontakt.

Även på S:t Görans Sjukhus är covid-19 ett aktuellt ämne.

– Vi jobbar med smittskydd och fortsätter vara noga med hygien. Vi lärde oss mycket under coronaåren, så mycket har fortsatt som vanligt men vi har blivit bättre på att hantera det idag. Vi har även blivit bättre på att upptäcka symptomen hos en person som fått covid och ser därefter till så att personen inte smittar andra, berättar han.


Bild tagen från S:t Görans Sjukhus bildbank.

– Efter fyra år har covid blivit en del av resterande sjukdomar i Sverige, så vi pratar mycket om alla olika sjukdomar. Sen pendlar covid mycket upp och ner så där kan det också se olika ut, svarar han.

Text: Linn Rönnlund och Nils Abenius