President Emmanuel Macron och hans hustru Brigitte Macron besöker Sverige på inbjudan av H.M Konungen den 30–31 januari 2024. Besöket sträcker sig över två dagar och inkluderar stopp i Stockholm, Lund och Malmö. Målet är att stärka de långvariga relationerna mellan Sverige och Frankrike och främja samarbeten inom områden som innovation, grön omställning samt försvar och säkerhet.

Franska och svenska flaggorna. Bild: Pixabay.

Tisdag 30 januari

Den franska presidenten har ett fullspäckat schema under sin Sverigevistelse. Besöket inleds under tisdagen med en högtidlig välkomstceremoni på kungliga slottet. Presidentparet kommer att presenteras för representanter från Sveriges riksdag och regering.

Möte med talmannen och statsministern

Under tisdag eftermiddagen tar talman Andreas Norlén emot Emmanuel Macron för ett möte i riksdagen. Därefter kommer Statsminister Ulf Kristersson att välkomna Macron till Rosenbad för samtal.

Rinkebyskolan och Moderna Museet

Drottningen och Birgitte Macron kommer under eftermiddagen att besöka Rinkebyskolan. Besöket leds av skolminister Lotta Edholm, rektor Martin Malmberg och skol-, arbetsmarknads- och personalborgarrådet Emilia Bjuggren. De besöker även Moderna museet där Svenska institutet, Institut français, franska ambassaden och museet arrangerar ett seminarium om utbytet inom bild- och scenkonst. Under besöket kommer delar av museets samlingar att visas och en grupp skapande ungdomar från Botkyrka kommer att delta. Besöket avslutas med en visning av några verk från museets samlingar. Museets chef Gitte Ørskou, Franska institutets chef Eva Nguyen Binh och Svenska institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt kommer att vara värdar. Kulturminister Parisa Liljestrand är representant från regeringen.

Karlbergs slott

På Karlbergs slott kommer ett rundabordssamtal om europeisk säkerhet att äga rum. I samtalet deltar kungen, president Macron och statsminister Kristersson. Jakob Hallgren från Utrikespolitiska institutet och Robert Egnell från Försvarshögskolan hälsar välkomna.

Kunglig galamiddag

På tisdagkvällen vankas galamiddag på det Kungliga slottet med noga utvalda gäster.

Onsdag 31 januari

Näringslivsseminarium

Business Sweden arrangerar ett näringslivsseminarium i Stockholms stadshus där kungen och presidenten kommer att närvara. Även Kronprinsessparet, energi- och näringsminister Ebba Busch, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell samt franska ministrar kommer att delta under seminariet.

Ankomst Malmö

Presidentparet och kungaparet anländer till Malmö och välkomnas av Skånes landshövding Anneli Hulthén med make Sten Ljunggren.

ESS, European Spallation Source

Först på programmet är ett besök på det europeiska samarbetsprojektet ESS i Lund. Kungen och presidenten tas emot av ESS generaldirektör, professor Helmut Schober och utbildningsminister Mats Persson. På plats kommer även utrikesminister Tobias Billström att vara. En visning av den flervetenskapliga forskningsanläggningen kommer att genomföras av generaldirektör Schober. När ESS står klar kommer den att vara världens mest kraftfulla acceleratorbaserade neutronkälla. Sverige tillsammans med Frankrike är två at totalt 13 medlemsländer i ESS som tillsammans driver och finansierar projektet.

Barnahus och Friends

Under eftermiddagen besöker Drottningen och Brigitte Macron Barnahus i Malmö. Här ges barn som misstänks vara utsatta för brott möjlighet att berätta sin historia för specialutbildad personal i en trygg miljö. Istället för att slussas runt mellan olika myndigheter, möts barnen av polis, åklagare, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin på samma plats.

De kommer sedan att göra ett stopp hos anti-mobbningsstiftelsen Friends. Stiftelsen grundades år 1997 av Sara Damber med en vision om en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Studentafton, Lunds universitet

Herr och fru Macron bjuds senast in till Studentafton i Lund där också kungaparet kommer närvara. Studentafton är en plattform för tal och debatt som drivs av studenter vid universitetet.

Avskedsceremoni

Vid vistelsen slut kommer kungaparet att ta farväl Emmanuel och Brigitte Macron vid en avskedsceremoni på Malmö flygplats.

Källa: Utrikesdepartementet

Text: Molly Packalén