Ståtlig och vacker står Gustaf Vasas kyrkan där på Odenplan. På hemsidan för församlingen står något som fångat mitt intresse. Teologiska smulor – en träffpunkt för män i alla åldrar. Jag har stämt träff med Dan Bekking, präst i Gustaf Vasas församling, för att få veta mer

Dan Bekking verkar vara en glad person med mycket att berätta och det ska visa sig vara sant. Vi slår oss ner i varsin stol intill ett fönster där den trafikerade gatan rullar fram utanför. Ändå är det ett sådant harmoniskt lugn här inne, i rummet kallat sakristian. Jag frågar om den där verksamheten som kallas Teologiska smulor för män, vad handlar det om och hur går det till?

Dan berättar att idén har han tagit med sig från när han tidigare jobbade i Tyresö församling då han ledde en samtals – och matlagningsgrupp för män.
– Där talade vi också om olika män i historien så som Jesus, Paulus, Luther och många andra och så lagade vi mat tillsammans. Vi var en grupp på mellan 6–8 vilket var ett bra antal så att alla kunde komma till tals.

Dan Bekking, präst i Gustaf Vasas församling. Foto: Caroline Widell

Dagsaktuella teman

Utformningen av konceptet Teologiska smulor har inte blivit helt som Dan tänkt sig här i Gustaf Vasas församling. Det är viktigt att sådant här får ta sin tid att växa., säger Dan. Vi har inte tiden att laga mat men en lättare fika har vi tillsammans när vi träffas.
– Denna verksamhet vänder sig till alla män som rör sig här omkring, som bor här i Vasastan eller på andra platser runt om i Stockholm som vill träffas. Jag brukar ha dagsaktuella tema på träffarna och visst kan man fråga sig, vad är teologi egentligen?

– Själva ordet teologia betyder läran om Gud. Vad är Gud då, frågar Dan själv och svarar också att i ett kristet sammanhang och kontext så är Gud livet. Så det vi pratar om är just allt möjligt som rör just livet. Det behöver inte direkt vara kristet eller religiöst utan hela sammanhanget som vi alla verkar i.

Alla är välkomna in i Gustaf Vasas kyrka. Foto: Caroline Widell

Enkelt koncept med lyssnande i fokus

Det finns så många ensamma människor i Stockholm, konstaterar Dan och detta koncept är ett enkelt sammanhang att få kontakt med andra. Upplägget är mycket enkelt och sträcker sig till två timmar. Vi börjar med att fika och sedan introducerar jag ett ämne, om jag hinner säger Dan leende.
– För ibland är det någon som redan har med sig en fråga eller fundering som vi börjar samtala om. Men grunden är att alla ska få komma till tals och alla ska få bli lyssnad till och bli bekräftade, så där har jag som ledare ett ansvar att se till att det sker.

Här i Gustaf Vasas församling är det många män i arbetslaget vilket är ovanligt i en kyrka där ofta många kvinnor tjänstgör på olika sätt. – Så här är vi många män som pratar mycket, konstaterar Dan.
– Men vi lyssnar också mycket. Jag brukar säga att jag har ju en mun och två öron, man ska lyssna dubbelt så mycket som man pratar.

Anslagstavla utanför Gustaf Vasas kyrka. Foto: Caroline Widell

Vi människor behöver varandra

Redan när jag anlände till dagens intervju med Dan möttes jag utanför entrén av en stor anslagstavla. Den indikerade, precis som deras hemsidan att här i Gustaf Vasas församling finns en mångfald av verksamheter som riktar sig till människor i alla åldrar.
– Vi är ett kreativt arbetslag och det är roligt att jobba här. Ingen dag är den andra lik. Kyrkan är ju lättillgänglig här på Odenplan och öppen under dagtid. Flera är det som bara kommer in och sitter ner en stund, kanske dricker en kopp kaffe och söker lugnet från den puls som råder utanför.

–  Människor behöver träffas, vi behöver varandra i dagens sekulariserade samhälle avslutar Dan. Kyrkan får vara en social mötesplats och vi finns med från vaggan till graven.

Text: Caroline Widell