Under december och januari månad ställdes över 11 000 tågavgångar in i Sverige enligt Tågstatistik. Av dessa var cirka 1900 från SJ. Under december ställdes fler än var tionde avgång in av operatören, vilket först rapporterades av TV4 Nyheterna.

Text: Molly Packalén