För att garantera säkerheten på Förskolan Vårsol och minimera riskerna för halka på lekplatserna, vidtar förskolan olika åtgärder och initiativ. Rektor Ingrid Karlsson berättar om de strategier som används för att säkerställa en trygg miljö för barnen.

Förskolan Vårsol hyr sin gård av en fastighetsägare och har två ingångar till skolområdet. Staden och fastighetsägaren ansvarar för att saltning och sandning utförs, men med barnens dagliga utevistelse blir det ibland nödvändigt för förskolan att agera på eget initiativ. Rektor Ingrid Karlsson förklarar, ”Så fort det blir halt saltar vi själva, vi har som rutin att alltid göra det” Fastighetsägaren förser också förskolan med både salt och ishakor för att säkerställa att det inte blir halt.

För att minska risken för halkolyckor genomgår skolan och förskolan regelbundet säkerhetsinspektioner. Ingrid Karlsson säger att de är ute varje dag och måste se till att det inte är halt. Åtgärder inkluderar bland annat sandning och salting av området för att hålla det säkert för barnen.

Säkerheten utvärderas löpande

I händelse av halkolyckor har det tidigare inträffat mindre incidenter där någon har halkat och slagit i svanskotan. Ingrid Karlsson betonar att inget allvarligt har inträffat, och de har alltid tydliga procedurer för att vid behov ta barnen till sjukhuset för undersökning och vård. För att förbättra säkerheten för barnen utomhus överväger skolan och förskolan kontinuerligt olika åtgärder. Det finns inga konkreta förändringsplaner för närvarande, men säkerhetsaspekterna utvärderas löpande för att säkerställa att barnen har en trygg och säker miljö.

När det kommer till frågan om möjligheten att tillhandahålla broddar för att minska risken för halkolyckor, har förskolan ännu inte övervägt detta alternativ. De anser att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga för att skapa en säker utomhusmiljö för barnen. Men för att ytterligare förstärka barnens säkerhet och stabilitet har förskolan dock valt att försäkra personalen med dubbar, vilket möjliggör en stadig och trygg närvaro på marken när de tar hand om barnen.

Text: Sara Berhe

Foto: Emma Röijer