Stockholms Stad utvecklar ett nytt program för att hjälpa våldsutsatta. Detta till följd av en granskning som visar på bristande stöd runt om i staden.

Socialtjänsten har granskat insatserna för att stötta våldsutsatta i Stockholms stad. Granskningen visar på brister i hanteringen av ärenden kopplade till våld i nära relation. Resultaten tyder på att det krävs förbättringar gällande dokumenteringen av arbetet med att motivera våldsutsatta att söka stöd.

Bryt-upp programmet

Idag finns det en stor skillnad mellan stadsdelarna gällande den grad av praktiskt stöd som erbjuds för våldsutsatta. Socialnämnden och stadsdelsnämnderna har nu fått i uppdrag att utveckla en förenad plan för staden. Bryt-upp programmet syftar till att skapa ett enhetligt stöd för våldsutsatta, oavsett var de befinner sig i Stockholms stad.

– Vi vet sedan tidigare att det brister på likställdheten i staden. Därför har vi valt att ta fram ett sammanhållet program, för att ingen ska falla mellan stolarna, säger Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd till Mitt i Stockholm.

Text: Taylor Sipes