Under de tidiga stadierna av pandemin blev handsprit en oumbärlig del av vår vardag. Alla butiker och platser där människor samlades var utrustade med handsprit för att främja god handhygien och minska smittspridningen. Men hur ser situationen ut idag? Behövs fortfarande handspriten i butikerna?

Reporter: Edvard Manell Fotograf: Aron Lindström