Den farliga halkan leder till att äldre blir fast hemma. Isoleringen liknar den som pågick under pandemin, rapporterar TV4.

Stadens vägar har varit extra hala på grund av den senaste tidens temperaturförändringar. Förbundet SPF seniorerna larmar för att äldre blir instängda till följd av rädsla för att ramla och skada sig på de isiga vägarna.

– När det blir lite varmare och halt är det livsfarligt att gå ute. Jag vågar inte gå ut med hunden, för han är stark och drar, säger pensionären Kristina Eivergård till TV4.

”Fångar i sitt eget hem”

Generalsekreteraren för SPF, Peter Sikström, menar på att halkan leder till en ökad isolering av de äldre, likt den situation som rådde under pandemin.

– De har ju varit hemma under pandemin under en lång tid redan, och nu tvingas de bli mer eller mindre fångar i sitt eget hem, säger han till TV4.

Text: Taylor Sipes