Ett förbud av bensin- och dieselbilar i Stockholms innerstad väntas träda i kraft 1 januari 2025. Drygt hälften av stockholmarna är positiva till det kommande förbudet.

Förslaget kallas för miljözon 3 och innefattar området innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. I en undersökning av Stockholms stad svarar 55 procent att miljözonen kommer påverka dem positivt, medan 24 procent tror de kommer bli negativt påverkade.

Framförallt män över 50 år tror att de kommer bli påverkade negativt. De som är negativa befarar att de ska behöva ta omvägar och att det blir svårare att ta sig till City och Gamla stan. Störst andel positiva är unga, som hoppas på renare luft och mindre buller.

Stockholm stad bedömer att köerna i City, på Centralbron och på Klarastrandsleden kommer öka under rusningstid. Trafikborgarråd Lars Strömgren (MP) uppger till Mitt i Stockholm att det snarare handlar om att ge plats för den trafik som faktiskt verkar i området.

Text: Blenda Andersson