Fler och fler äldre hamnar i svåra skuldfällor, rapporterar Aftonbladet.

Sen förra året har antalet ärenden hos Kronofogden för personer över 65 år ökat med 9 procent. Hos unga motsvarar siffran 6 procent. Det är en stor ökning i båda grupperna, men de äldre sticker ut.

Varför fler pensionärer blir skuldsatta vet Kronofogden inte med säkerhet. Men med ökade levnadspriser är utvecklingen inte helt oväntad.

Text: Dea Lilliestierna