Igår höll Norra innerstadens stadsdelsförvaltning möte. Miljözon klass 3, fotoutställning för att hedra Ukraina och äldres psykiska hälsa är några av sakerna som togs upp.

Vasastansborna påverkas av vad som beslutas av Norra innerstadens stadsdelsförvaltning. Foto: Adina Koch

Inför mötet har inga nya medborgarförslag inkommit, men det finns flera förslag från i höstas. Ett av medborgarförslag som just nu är under beredning handlar om att skapa en fotoutställning utomhus i syfte att hedra Ukrainas befolkning. Vi har varit i kontakt med Nina Svensson, handläggare av balanslistan över inkomna medborgarförslag, som säger att beslut kommer att fattas senare i vår.

Temadag och träfflokal för äldre med psykisk ohälsa
Ett annat förslag som diskuterades igår handlar om äldres psykiska hälsa. Förslagsställaren understryker vikten av att äldre med funktionsvariationer eller psykisk ohälsa för delta i aktiviteter och känna gemenskap. Stadsdelsförvaltningen menar att det redan finns verksamheter och träffpunkter som fyller de behov som nämns i medborgarförslaget. De svarar att de ska fortsätta att ta saken i beaktning i sitt framtida arbete.

Uppsägning av privata aktörer inom omsorgsverksamheten
Förslagsställaren anser att man bör säga upp enskilda företag/entreprenörer inom stadsdelens omsorgsverksamhet. Stadsdelsförvaltningen svarar att det är viktigt att omsorgsverksamheten håller god kvalitet oavsett om de bedrivs privat eller kommunalt. De menar att det görs regelbundna kontroller för att säkerställa att så är fallet.

Miljözoon klass 3
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på arbetet för att minska buller och luftföroreningar i stan. Däremot ser de problem när det kommer till framkomlighet för företag. Det finns en risk att företag väljer att inte ta uppdrag inom miljözonen vilket kan påverka huruvida det går att få hjälp av exempelvis låssmed, glasmästare och hisservice. 

Text: Adina Koch