Ungefär 7000 barn i Sverige föds för tidigt varje år, du kan bidra till att rädda deras liv genom att donera din bröstmjölk. I den här explainern får du information om hur du kan gå till väga för att bli en donator.

Skapad och regisserad av Dea Lilliestierna & Jonathan Axelsson.