Idag klockan 13 kommer internationella domstolen (ICJ) i Haag ge en preliminär dom i frågan om Israels skyldighet till folkmord i Gaza. Israel nekar till anklagelserna.

Den rättsliga processen inleddes efter att Sydafrika anklagade Israel för att utföra folkmordsliknande attacker mot Palestina som svar på Hamas attack den 7 oktober. Sydafrika menar att krigsförklaringen strider mot FN’s lag om internationella folkmordskonventionen.

Om Israel döms skyldiga kan domstolen kräva att landet stoppar sina attacker mot Gaza. Detta är dock ingen garanti för att Israel skulle upphöra eldföringen.

Text: Dea Lilliestierna