Från och med Alla hjärtans dag visar Bonniers konsthall i Vasastan utställningen Jag kysser dina ögon av Conny Karlsson Lundgren. Det kommer presenteras verk som sträcker sig över 20 år och utställningen blir ett nedslag mitt i karriären. Citynytt har pratat med konsthallen som berättar om anledningen till utställningen.

Utställningen blir Conny Karlsson Lundgrens första stora soloutställning. Bonniers konsthall fokuserar ofta på mindre kända namn för att presentera de för en bredare publik.

– Vi hoppas att utställningen ska synliggöra de många lager som Connys praktik just rymmer, alltifrån de komplexa narrativen till det materiella och kroppsliga i hans verk, berättar kommunikatörerna på Bonniers konsthall.

Conny Karlsson Lundgren är en svensk konstnär från Västervik som varit verksam i mer än 20 år. Han arbetar främst med film, text, bild och performance och experimenterar ofta med gränser kring sociala, politiska och privata identiteter. I den kommande utställningen kommer besökaren få möta scenografiska installationer, videoverk, fotografi och performance. Precis som verken själva är utställningen uppbyggd som en samling temporära rum och platser.

Konstnären Conny Karlsson Lundgren är aktuell med utställningen Jag kysser dina ögon. Foto: Mike Karlsson Lundgren.

En del i Connys konstnärskap är att utforska teman som begär, lust, intimitet och motstånd. Enligt Bonniers konsthall lyfter han ofta fram perspektiv på queera erfarenheter och svensk böghistoria. Temporära platser såsom parken, nattklubben, sommarlägret eller sovrummet utgör ofta spelplats för undersökningarna.

– Vi hoppas att alla ska känna sig välkomna att besöka Connys utställning. Konsthallen ska vara en lättillgänglig plats trots att vi har en experimentell ansats. Det ska vara enkelt att komma in och få med sig en upplevelse hem, konst är ju något man upplever med kroppen och det behöver inte vara mer komplicerat än så.

Konsthallen menar att utställningen är viktig just nu då överföringen av kunskap inom den queera sfären historiskt sett har varit tvungen att ske i hemlighet.

– Arkivet har ofta varit en förtryckande och exkluderande plats och när det saknas en ”officiell” historia hittas kunskapen ofta i marginalerna. Magin i Connys praktik ligger i att fånga dessa ögonblick och fylla dem med nytt liv och potential. Det förstärks även av hans ömtåliga hantering av dokument, material, bilder och kroppar.

I november 2023 presenterade Conny Karlsson Lundgren Sveriges första HBTQI+monument, Gläntan i Göteborg. Ett historiskt verk påminner om och gestaltar kampen för HBTQI+personers livsvillkor idag, historiskt och i framtiden. Därför är det viktigt att konst som Connys får synas och ta plats på etablerade konstforum.

Utställningen Jag kysser dina ögon är öppen från 14 februari till 7 april 2024.

Text: Blenda Andersson