Snön smälter i Vasastan och med den smältande snön kommer hundbajs. Vasastanborna rasar i Facebook grupper, “Längst med Hagaesplanaden idag: 17 hundbajshögar”. 

Bild: Molly Packalén

En del hundägare plockar inte upp efter sin hund, något som märkts tydligt de senaste dagarna. Det är när snön smälter som allt hundbajs som legat under snön kommer fram. Eftersom bajs inte smälter med snön så är det nästintill intakt när snön tinar. Därför vimlar det nu med hundbajs längs trottoarer och gångvägar runt om i Vasastan. 

En anonym deltagare i en lokal Facebookgrupp räknade till 17 hundbajshögar under sin promenad. Andra Vasastansbor skriver att det är som värst i Atlasområdet. Men mest tydligt är det att hundägare som faktiskt plockar upp efter sin hund skäms över hundbajs-problematiken i området. 

Kan leda till böter eller fängelse 

Att inte plocka upp efter hunden kan leda till böter eller i värsta fall fängelse. En hundägare har skyldighet att plocka upp sin hunds avföring på alla offentliga platser. Att inte göra det anses vara nedskräpning enligt 29 kap 7 § miljöbalken och kan leda till böter eller fängelse i max ett år. 

Sjukdomar kan spridas 

Förutom att hundbajs kan leda till böter eller fängelse så kan hundbajs sprida sjukdomar. Bandmask och parvovirus är exempel på sjukdomar som kan överföras mellan hundarna. Det kan senare orsaka spysjuka och diarré, något som valpar kan dö av. När människor trampar i hundbajs och får med sig det hem under skosulan finns det även en risk att bakterier, virus eller parasiter kan spridas till människor. 

Text: Elin Pettersson