SÄPO varnar för ökad hotbild mot Sverige och flaggar för spridning av falsk information online. Den enkla tillgängligheten till AI gör det möjligt för vem som helst att skapa och sprida felaktig information.

Om du vill utforska mer om hur AI kan användas för att upptäcka och förebygga disinformation, kan du fördjupa dig genom att läsa det skrivna reportaget av Dea Lilliestierna, där vår reporter Edvin intervjuar Magnus Mähring.


Reporter: Edvard Manell
Fotograf: Emma Röijer