Under torsdagen skrev Turkiets president Recep Tayyip Erdogan under Sveriges Natoansökan.


Ulf Kristersson är positivt inställd till utvecklingen och säger i en kommentar att vi nu har nått en avgörande milstolpe på vägen mot ett fullvärdigt medlemskap i Nato.
Det enda landet som nu kvarstår för att godkänna Sveriges ansökan är Ungern. Deras parlament öppnar i februari men inget datum för omröstning i frågan är satt.

Tex: Dea Lilliestierna