Efter en lång process har Turkiets parlament godkänt Sveriges Nato-ansökan. Turkiets president Erdogan har dock inte undertecknat beslutet.

Det är snart två år sedan Sverige ansökte om att gå med i Nato. Socialdemokraterna som då satt i regering hade tidigare varit för alliansfrihet men gjorde en omvändning i frågan eftersom de ansåg att hotbilden ökat. Detta efter Rysslands invasion av Ukraina. Ungern står kvar som sista Natomedlem att godkänna Sveriges Nato-ansökan.