Region Stockholm tar över telefonrådgivningen 1177 från leverantören Medhelp för 67 miljoner kronor.

Beslut togs under regionstyrelsens möte under tisdagen. Primärvårdsregionrådet Christine Lorne (C) betonar att detta steg är avgörande för att stärka säkerheten och beredskapen, när hon talar med SVT: ”Viss central infrastruktur i vården, såsom sjukvårdsrådgivningen, behöver regionen ha i egen regi för att vi ska ha full rådighet för att till exempel kunna skala upp om någonting skulle hända.”

Uppköpet får stark kritik av oppositionen
Oppositionen i Region Stockholm kritiserar starkt uppköpet och anser att det är slöseri med skattemedel.

Irene Svenonius (M), oppositionsregionråd, poängterar att det inte stärker säkerheten och beredskapen utan snarare försämrar den. Beslutet fattades under dagens regionstyrelsemöte och behöver nu godkännas av regionfullmäktige i februari.

Text: Sara Berhe