Under de tre senaste åren har andelen barn och unga som fått adhd-diagnoser ökat med 50 procent, enligt en ny kartläggning från Socialstyrelsen. Flickor diagnostiseras däremot i större utsträckning med add, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen. 

Adhd innebär ofta svårigheter med uppmärksamhet och hyperaktivitet. Detta är egenskaper som ofta förekommer hos pojkar, och därför diagnostiseras färre flickor i ung ålder. Antalet kvinnor med adhd motsvarande män kommer däremot ifatt så småningom. Att få en diagnos sent kan vara förknippat med risk för en opåkallad tid med svårigheter där insatser fördröjs, skriver Socialstyrelsen i sin senaste rapport. 

Eftersom adhd-symptomerna inte är könsneutrala är diagnosen hos flickor svårare att fastställa, och fler kvinnor diagnostiseras istället med add. 

Genrebild. Foto: Anna Hauser Bark

Add-diagnoser fastställs i ett senare skede i livet än diagnosen adhd. 

Flest pojkar diagnostiseras med adhd vid 10 års ålder, motsvarande flickor som oftast diagnostiseras efter 15 års ålder. Add-diagnosen fastställs generellt i ett senare skede i livet hos båda könen. Felaktiga diagnoser kan dessutom komma att ställas före en korrekt add-diagnos med fel eller verkningslös behandling som följd, skriver Socialstyrelsen i deras senaste rapport.

-Det kan ju tyda på att man skulle behöva bättre kunskaper om att diagnostisera add eftersom det finns risk att få fel diagnos och pålagringar av ångest och depression, kommenterar Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen. 

Adhd diagnoser har ökat kraftigt 

Sedan 2006 har adhd-diagnoser ökat  och uttagen av adhd-läkemedel har haft motsvarande ökning. I åldrarna 5-64 år är det totalt 190 000 personer i Sverige som har en adhd-diagnos och förskrivs med läkemedel. Under 2020 hämtade över 146 000 ett recept utav adhd-läkemedel, jämfört med 130 000 året innan. Detta motsvarar en ökning på ca 12,3 procent.

Enligt Socialstyrelsen beror ökningen bland annat på ökad medvetenhet och bättre kunskap. Under coronapandemin var ökningstakten högre än någonsin tidigare, kanske på grund av att det var lättare att gå igenom vårdköerna under den perioden. Det finns inga tecken på att den stigande kurvan kommer stanna av. 

-Det är ett stort mörkertal som börjar få sina diagnoser, säger Peter Salmi. 

Text: Anna Hauser Bark och Blenda Andersson