Moderaterna har åter igen bytt åsikt gällande digitala verktyg i skolan. Skärmar ska bytas ut mot böcker för att eleverna ska bli bättre på att behärska språket.  

– Jag kan tycka det är lite befängt. Alltså, jag kan förstå att det ligger en viss populism i det och jag kan se värdet i både och, säger biträdande rektor Peter Rönnbäck, årskurs 5-7 Vasa Real.

Foto: Amanda Sandin

Enligt Skolverket visar förra årets Pisa-rapport att den svenska skolans resultat i läsförståelse sjunkit till de resultat som var 2012. Då var det de sämsta resultat som mäts i ämnet. I en intervju med Dagens Nyheter talade Christofer Fjellner (M) om deras nya förslag till Stockholms Skola. Han talar om att forskningen har gått framåt och att det ser annorlunda ut idag än för fem år sedan gällande läromedel. Elever behöver idag hjälp med det abstrakta tänkandet och hur man behärskar språket, enligt honom. Därför tror han att det behövs fler lästimmar istället för fler på en skärm. Fjellner fortsätter att tala om hur han varit i kontakt med många föräldrar och lärare som säger att det är brist på riktiga böcker i skolan. Enligt honom finns det vetenskapligt stöd för att fysiska läromedel gör att elever lär sig bättre.  

Vad ser du för konsekvenser med att byta ut digitala läromedel till fysiska? 

– I vissa ämnen är det en stor tillgång och ett stort stöd med de digitala läromedel. Det skapar även en större tillgänglighet för vårdnadshavare som vill stötta och hjälpa sina barn i skolarbetet, säger Peter Rönnbäck

Rönnbäck verkar inte se samma problematik som Fjellner i frågan. När allt finns digitalt är det svårare att slarva bort en bok, menar Rönnbäck. Han förklarar att de var sena med att digitalisera sig. Detta då de är en traditionell skola med redan höga akademiska resultat. Men i och med pandemin fick de ett ryck och gav alla elever laptops och digitala läromedel. Nu, några år senare kan de se fördelar med både och. Det som han ser positivt med vanliga böcker är att bläddra och läsa i dem för att eleverna ska få en större möjlighet att resonera kring textavsnitt och att tolka bilder. Han kan även se en trend kring pappersböcker och att de blivit mer socialt accepterat att välja en bok över en dator.  

Foto: Ludvig Werner

Att byta ut allt det digitala till fysiska läromedel hävdar Rönnbäck att vara “befängt”. Han fortsätter med att säga att han tror att alla inom skolans värd tycker att böcker är toppen. Det han menar är att anslagen är för låga för att byta ut något. Eftersom de nu har lärt sig ett system som fungerar, där majoritet av elever och vårdnadshavare är nöjda så kommer de fortsätta med både. Fjellner talar om anslagen när han säger att skoldebatten är sorglig och fattig. Dock vill han inte fortsätta diskutera kring pengar utan istället ta sig in i klassrummen och diskutera vad som sker i skolan.  

Kommer ni byta ut det digitala? 

– Vi klarar oss med det vi har. Vi vill varken vara bakåtsträvande eller nördar i det digitala och tro att det ska rädda allting. Därför är det upp till varje pedagog att avgöra vad som fungerar bäst för deras klass, säger Rönnbäck

Moderaterna vill dessutom se att fler skolar har lovskola i låg-och mellanstadiet. Detta tycker inte Rönnbäck är relevant. Han anser att det är relevant för de elever i årskurs nio som behöver läsa ikapp, så som de redan gör på Vasa Real. I enskilda fall skulle det gå att anpassa sig, men han tycker inte att det är tillräckligt för att dra igång en lovskola.  

Text: Ester Lundqvist