Nu avskaffas friskvårdstimmen för lärare i Stockholms stad. Istället fastställs ett ekonomiskt bidrag på 3000 kr per år. 

Stockholms stad fick i uppdrag att införa ett allmänt regelverk kring friskvårdsbidrag för stadens olika förvaltningar, som lades fram i budgeten för 2024. Syftet var att skapa en större enhetlighet, där samtliga förvaltningar går under samma villkor. Två alternativ presenterades; antingen 2500 kr i friskvårdsbidrag och en timmes friskvård i veckan, eller 3000 kr i friskvårdsbidrag och ingen friskvårdstimme.  

Utbildningsförvaltningen beslutade om ett avskaffande av friskvårdstimmen, med ett friskvårdsbidrag på 3000 kr. 

Foto: Emma Röijer

Eleverna i fokus

Petra Nergårdh, personalchef på utbildningsförvaltningen, berättar att den främsta anledningen till beslutet är att skolledare ska få enklare att planera skoldagen. 

– Det har varit svårt för rektorerna att planera skoldagen utifrån att alla ska ha möjlighet att ta ut friskvårdstimmen. Vår verksamhet är till för eleverna, det får man inte glömma. 

Hon beskriver även att det upplevts en orättvisa mellan olika yrkesgrupper.  

– Vissa medarbetare har bättre möjlighet att ta ut timmen, medan andras verksamhet inte tillåter det på samma sätt. 

Sveriges Lärare, fackförbundet för lärare och studievägledare, yrkade för att beslutet skulle tas på individnivå. Tidigare kunde det ekonomiska bidraget skilja sig åt mellan varje skola, som själva fick avgöra storleken på bidraget.

Foto: Emma Röijer

Hälsofrämjande arbete

Petra Nergårdh lyfter andra insatser för att främja hälsa och välmående. Bland annat finns det ett samarbete med gym och simhallar, där man som lärare kan få ett medlemskap till rabatterat pris.  

– Vi bedriver även utbildningsinsatser på temat hälsa och sjukvård, berättar hon. 

Text: Taylor Sipes