En studie från Socialstyrelsen visar att antalet ADHD diagnoser ökat i Sverige sedan 2006

Reporter: Edvin Wassberg
Fotograf: Jonathan Axelsson