Citynytt har varit ute på stan och pratat med boende i Vasastan och de flesta ser positivt på bygget, men inte alla.

Stadsbyggnadskontoret beviljade redan för ett år sedan bygglovet för en ny restaurang på Odenplan. Tanken är att den ska byggas mellan Premium grill och tunnelbanans entré på torget. Just nu tittar man mer exakt vart man ska bygga innan man börjar ta fram ett koncept för Odenbaren som den kallas just nu. Utformningen av krogen inspireras av cykelgaraget mittemot på torget.

Cykelgaraget på Odenplan. Foto: Joel Eriksson

Länsstyrelsen har avslagit ett överklagande

En person som har talat för en hel bostadsrättsförening fick avslag av länsstyrelsen. Personen menade att bygget skulle skapa buller och otrygghet till området.

De personer Citynytt har träffat har varit positiva till en ny restaurang med undantag vad det blir för typ av krog. De boende i Vasastan vill gärna se en bistro eller en trevlig italiensk restaurang men ser negativt på ännu fler hamburgerrestauranger.

George som driver Premium grill på Odenplan kommer bli granne med den nya restaurangen. George ser neutralt på att få en kroggranne. Det enda negativa han kan tänka på är bullret han kommer få höra under en lång tid under arbetstid. Han utrycker också en oro att ungdomarna i skolorna kring Odenplan tappar fokus från studerandet, och dricker alkohol på krogen istället. 

George på Premium Grill Odenplan är neutral till planeringen av en restaurang. Foto: Joel Eriksson

Text: Joel Eriksson