Ny lag gör det enklare för elever på yrkesprogram att nå en grundläggande behörighet till högskolan. I år träder den nya lagen i kraft och gäller för de elever som påbörjar en utbildning under höstterminen 2023. 

För många arbetsgivare är det idag svårt att rekrytera yrkesutbildade utan högskolebehörighet. Riksdagen har därav beslutat att yrkesprogrammen behöver bli mer attraktiva så att fler väljer sådana utbildningar.

Ett sätt att öka attraktionskraften är att yrkesutbildningen ska ge högskolebehörighet och att en som väljer ett yrkesprogram ska efter utbildningen kunna få både de yrkeskunskaper som arbetsgivaren efterfrågar och grundläggande högskolebehörighet. För att det här ska vara möjligt behöver yrkesprogrammens omfattning utökas med fler gymnasiepoäng och mer garanterad undervisningstid.

John Feldhoffer är rektor på NTI Handelsgymnasiet i Stockholm och har i mailkontakt med Citynytt kommenterat lagändringen.

Hur bemöter ni lagändringen i er verksamhet?

– Skolverkets information gällande lagändringen har varit ganska bristfällig. Vi har dock haft gott stöd från vår huvudman AcadeMedia att förbereda och god tid se över konsekvenserna av lagändringen och implementera de åtgärder som behövts. Vi har sedan lång tid tillbaka redan haft en högskoleförberedande fördjupning på Handelsprogrammet (som nu heter Försäljnings- och serviceprogrammet), så vi berörs egentligen inte särskilt mycket av lagändringen.

Hur påverkas yrkesprogrammen av en sådan förändring?

– För vår del så läser redan en majoritet av våra yrkeselever en högskoleförberedande fördjupning. Mer generellt så kan det vara bra på så sätt att fler vågar välja ett yrkesprogram, samtidigt så riskerar det att stigmatisera och devalvera utbildningen för de elever som väljer att inte läsa högskoleförberedande via yrkesprogram, för det kommer fortfarande vara ett val eleven kan göra.

Om en lagändring som sådan kommer att påverka yrkesutbildningarna så att fler söker sig till en sådan utbildning, menar John Feldhoffer är högst oklart.

– Den nedvärdering av yrkesprogram och icke-akademiska yrken som framförallt Socialdemokraterna gjort sig skyldiga till när de haft inflytande har orsakat stor skada. Kanske kan detta vara ett steg i rätt riktning.

Den nya skollagen kommer att träda i kraft från och med den första januari 2023 men förväntas tillämpas första gången på utbildningar som startar höstterminen 2023.

Möjligheten för eleverna att välja bort grundläggande högskolebehörighet ska vara möjligt.

 

Text och foto: Jennifer von Klopmann