På bara några år har konsumtionen av det vita snuset tagit fart. Med glada färger på dosorna och influencers bakom marknadsföringen har det vita snuset fångat en ung publik. Konsumentverket ser allvarliga brister. 

Vitt snus, och tobaksfritt snus som det även är, saknade till en början lagreglering. Det fanns inte samma lagar kring marknadsföringen av det tobaksfria snuset som det fanns med tobakssnus. Trots det innehåller tobaksfritt snus också nikotin. Det har varit svårt att bedöma vilka konsekvenser vitt snus har på hälsan då nikotin kommer från tobaksplantan men snuset räkans som tobaksfritt. 

Sommaren 2022 infördes 18 årsgräns på tobaksfritt snus samt strängare riktlinjer i marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter. Philip Ivarsson, jurist vid Konsumentverket, säger i en intervju med Citynytt att i marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas, vilket innebär att marknadsföringen inte får vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. 

Efter införandet av ny lag har Konsumentverket sett tydliga överträdelser av lagen i form av marknadsföring och presentation av produkterna med bilder och text som uppmuntrar till konsumtion av det tobaksfria nikotinet. 

Vilka åtgärder kommer införas för att förhindra marknadsföring av tobaksfritt snus till unga? 

Konsumentverket har mot bakgrund av att den nya lagen infördes genomfört en granskning som syftar till att undersöka marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och dess förenlighet med marknadsföringsreglerna i LTN (Lagen om tobaksfria nikotinprodukter).

Konsumentverket har genom granskning av marknadsföringen uppmärksammat ett flertal brister hos bolag som marknadsför tobaksfria nikotinprodukter, samt att stor del av reklam om tobaksfritt snus utformas på sätt som riskerar att locka en ung målgrupp. Reklamen görs av influencers och profiler på sociala medier som främst brukas av ungdomar. I marknadsföringen på sociala medier menar influencers på att produkterna är riktade till personer över 18 år. I LTN framgår att marknadsföringen inte får särskilt riktas till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. 

Det förekommer exempelvis marknadsföring som kan anses förmedla budskapet att tobaksfria nikotinprodukter utgör ett naturligt inslag i en ung, aktiv eller attraktiv livsstil. Barn och unga är en särskilt skyddsvärd målgrupp och ett av syftena med lagen är att förebygga all typ av nikotinandvändning bland barn och unga.

Konsumentverket har vidtagit åtgärder och skickat granskningen till de bolag som är berörda och uppmanar bolagen att se över sin marknadsföring och säkerställa att den överrensstämmer med gällande rätt. Konsumentverket har för avsikt att följa upp granskningen. I de fall där brister kvarstår kan uppföljningen komma att ske genom tillsynsärenden mot enskilda bolag, säger Philip Ivarsson. 

I ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten infördes nya krav på nikotinprodukter från 1 januari i år. Bland annat handlande det om den information som måste märkas på förpackningarna, samt produktkontroll. Det innebär att tillverkare och importörer måste samla in information om eventuella skadliga effekter som produkterna kan ha på hälsan. 

Text och bild: Elsa Ekdahl