Foto: Klara Johansson

Bostadsrättsföreningarnas avgifter har höjts i hela Stockholm, framförallt i Vasastan. Med dagens inflation och de höjda elpriserna så blir svårare för Stockholmarna att betala sina hyror och få ekonomin att gå ihop.

Se inslaget från CityNytts sändning 2 februari ovan.