Foto: Magda Gunnarsson

Den första juli 2022 öppnades Sveriges museum om Förintelsen, på uppdrag av myndigheten för Statens historiska museum. Förintelsen är en viktig del av Sveriges historia och museet ska fördjupa allmänhetens kunskaper. 

Det första året har det funnits olika digitala aktiviteter och program att ta del av men under 2023 öppnas den första fysiska utställningen, här i Vasastan. Anton Wigbrand är kommunikatör och pressansvarig för museet. Han förklarar att museet och utställningen ska finnas till både för de som inte har någon större kunskap om förintelsen och för de som har stora kunskaper. 

– Museet ska ha något för alla målgrupper men vi kommer ha lite extra fokus på att nå ut till skolor, säger Anton Wigbrand. 

Under november 2022 anordnade museet en lärarträff för att berätta om hur skolor kan använda museets resurser i klassrummet. På deras webbplats finns det något som kallas “dimensions in testimony” där kan man ställa frågor och få svar från överlevarna Elisabeth Citrom och Tobias Rawet. Något som kan användas i klassrum. 

-De bär på historien, säger Anton. 

Många har dålig koll på Sveriges roll under Förintelsen och dess koppling till nazism. Det är en kunskapslucka som museet ska försöka fylla. Anton menar att Sverige hade en motsägelsefull roll under kriget.  

– Sverige gjorde det svårt för flyktingar att komma hit under kriget men hjälpte sedan judar efter krigets slut genom till exempel de vita bussarna.

Efter Förintelsen kom ungefär 10 000 judiska överlevare till Sverige. Den fysiska utställningen som öppnar i sommar kommer utgå från 7 personers berättelser. De är överlevare som kom till Sverige på olika sätt, både före och efter kriget, de kommer berätta om Förintelsen ur sina perspektiv. 

– Vi vill hålla minnet av det som hände vid liv.  

Text: Magda Gunnarsson