Idag återupptas förhandlingarna om det nya årets hyreshöjningar i Stockholm. Det blir sjunde förhandlingstillfället mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm. 

Idag ska förhandlingarna mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm fortsätta angående hyresjusteringarna för det nya året. Det blir det sjunde mötet där de ska ta ett beslut om ett ramavtal. Det fungerar som rekommendationer till fastighetsägare och Hyresgästföreningen när de ska teckna avtal.

Det senaste mötet som ägde rum den 24 Januari visade att parterna fortfarande står långt ifrån varandra, skriver Fastighetsägarna. De menar att partnerna skiljer sig åt på flera olika avgörande punkter.

Oense från början

Det var i September förra året som förhandlingarna startade. Då yrkade Fastighetsägarna att hyrorna bör höjas med 9,5%, skriver Hyresförhandlingsbloggen. Förslaget av Fastighetsägarna ska ha baserats på en modell som båda parter tillsammans med Sveriges Allmännytta kommit överens om att utgå från under förhandlingarna.

Motbudet från Hyresgästföreningen landade på att hyrorna bör höjas med 2,4%. Ett bud som ställer sig långt ifrån motparten. De menar att en höjning på närmare 10% är orimligt. Hyresgästerna skulle helt enkelt inte ha råd, säger Erik Elmgren, förbundschef för Hyresgästföreningen till SVT.

Text och foto: Henrik Westerlind