Äldre drabbade i Norrmalm.

Humana förlorar tillståndet att bedriva hemtjänst och personlig assistans. Tillståndet dras tillbaka omedelbart av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Detta sker omgående men verksamheten får bedrivas fram till 10 februari.
IVO anser att Humana inte uppfyller kraven på lämplighet för att bedriva dessa verksamheter.
Humana har överklagat beslutet.

 

Uppdatering 1 februari 12:30

CityNytt har sökt och får svar av Humanas presschef Adam Alfredsson, som hänvisar till ett pressmeddelande i ett mail:

IVO har idag återkallat Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet inom personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst. Beslut om återkallelse grundar sig på de omständigheter som framkommer genom anmälningar och återkravsbeslut från Försäkringskassan, IVO:s tidigare tillsynsbeslut samt anmälningar från kommuner gällande bolaget. Sammantaget uppvisar bolaget misskötsamhet av allvarlig och systematisk karaktär. Bolaget har upprepat mottagit medel från det allmänna grundat på oriktiga uppgifter. Återkraven från Försäkringskassan, riktade mot bolaget och dess assistanstagare, uppgår till närmare 100 miljoner kronor, säger Anette Nilsson, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg.

 

Text: Erik Skönergård, Mariam Storozjik