Foto: Julia Skotte

Foto: Julia Skotte

I år markerar tio år sedan Anki Jansson och Malin Hörlin tillsammans startade den ideella gruppen Förskoleupproret. Den ökande arbetsbelastning för pedagogerna gav mer stress och mindre tid att fokusera på huvuduppgiften – att ge barnen sitt fulla fokus. I natt avslutas en namninsamling som kommer skickas in till landets politiker.

Idag driver man den ideella gruppen och har i skrivande stund 35 000 medlemmar i sin facebookgrupp. Genom åren har man drivit manifestationer och namninsamlingar för att förbättra förutsättningarna för hela Sveriges förskolor. På Förskoleupproret.se går det att läsa gruppens målsättningar;

En blocköverskridande, rikstäckande överenskommelse för en demokratiskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar förskola med likvärdig kvalité där det ges förutsättningar för att nå målen enligt styrdokumenten.”


För tillfället driver
den ideella gruppen en namninsamling med deadline natten till onsdag,  under hashtaggen #framtidenbörjariförskolan. Namninsamlingens mål att påvisa framförallt barnens, men även förskollärares och barnskötares situation i förskolan menar Annica Järking, administratör för Förskoleupproret.
– Många går in i väggen på grund av för stor arbetsbelastning med alla kringuppgifter som inte handlar om barnen i sig. Man tänker att man ska bita ihop för barnens skull men blir sedan utbränd, det är sorgligt, säger Annica till CityNytt.

Förskoleupproret listar följande krav på sin hemsida, riktat till politiker och bestämmande organ:

FÖRSKOLEUPPRORETS KRAV

Förskoleupproret vill se…

 • max 12 barn i yngrebarnsavdelning, 1-3 år
 • max 15 barn i äldrebarnsavdelning, 3-6 år
 • max 4 barn per pedagog i barngrupper 1-3 år
 • max 5 barn per pedagog i barngrupper 3-6 år
 • beslut om likvärdig, reglerad planeringstid för förskollärare i hela landet
 • att kringuppgifter tas bort för förskollärare och barnskötare

Samt att arbetsgivaren ges förutsättningar…

 • Att anpassa barngruppsstorleken efter lokalens storlek
 • Att ge fortbildning och kurser på arbetstid
 • Att ge alla förskolor tillgång till specialpedagog
 • Att barn i behov av särskilt stöd får de resurser som krävs
 • Att det sätts in vikarier när verksamheten kräver det samt att det kan sättas in från första dagen
 • Att höja lönerna så vi får behålla våra förskollärare och barnskötare.

Under eftermiddagen klockan 14:00 kommer CityNytt visa hela intervjun med Förskoleupprorets administratör – Annica Järking.

Text: Mattias Eckerman
Foto: Julia Skotte