Foto: Felicia Lindkvist

Breven ska delas ut var tredje dag. Det föreslår Postutredningen som utrett frågan på uppdrag av den förra regeringen.

Utredningen tillsattes för att undersöka hur postverksamheten ska finansieras när brevvolymen minskar i Sverige. Nu har den lämnats över till nuvarande regering och föreslår att Posten ska få tre dagar på sig att dela ut brev. I nuläget är det utdelning varannan dag som gäller. 

Regeringen vill också utreda möjligheten att göra elektronisk post för privatpersoner från bland annat myndigheter, kommuner och regioner obligatoriskt.

 

Text: Clara Ross