Foto: Oscar Edfeldt och Josefin Magnusson

Tusentals brott försvinner hos polisen i innerstan. Siffrorna för antal brott som Brottsförebyggande rådet (Brå) är betydligt högre än vad polisen får in.

Polisen i Norrmalm har fått in 20 648 anmälda brott under 2022 medan Brå ska ha fått in 24 791 anmälningar. Problemet till denna dramaturgi efter lite efterforskning hos polisen är kodningen av geografin.

Enligt Mitt i har polisen tidigare använt sig av områdeskoder men har i dagsläget övergått till att använda sig av koordinater som inte hänger med i deras uppföljningssystem. Det kan gälla brott som tex skadegörelse, inbrott och stöld.

Detta är något som har förekommit tidigare och har pågått under ett års tid. Polisen försöker internt ta upp detta men det går sakta och intresset är begränsat.

– Det känns inte alls bra. Om jag vill berätta om vårt arbete är statistiken en viktig vägledning för om vi ligger rätt eller inte. Jag måste kunna lita på det underlag jag har och kommunicerar ut, säger Anders Lindberg som är kommunpolis på Södermalm till Mitt i och fortsätter;

– Trenderna tillsammans med koordinaterna ger oss möjligheten att agera förebyggande och reagera på trender och fenomen. Men ur mitt lokala perspektiv är jag glad att frågan är uppe och att man jobbar vidare med den.

Text: Josefin Magnusson