Foto: Clara Ross

Allt fler läkemedel restnoteras i Sverige och på apoteken i Vasastan är hyllorna tomma. Orsaken är bland annat problem med tillverkning och en minskad lagerhållning. Nu kommer regeringen med en proposition för att förbättra tillgången.

Enligt en rapport från Läkemedelsverket var cirka 600 olika läkemedel restnoterade vid årsskiftet. Rapporten visar även att antalet förpackningar som restanmäldes ökade med 54% under 2022 jämfört med föregående år. Anledningen till bristen på preparat kan bero på olika faktorer, till exempel oväntat hög efterfrågan samt problem med tillverkning. De läkemedel som har fått flest restanmälningar rör bland annat nervsystemet, mag-tarmkanalen och hjärtat. 

Det redovisas även att leverantörer missköter sin skyldighet att anmäla risk för restsituationer. Enligt Läkemedelsverket ska restanmälan lämnas in senast två månader innan preparaten beräknas vara slut. Trots detta kommer anmälningar på förpackningar in samma dag eller efter att en brist redan uppstått i 65% av fallen.

Effekt hos apoteken

På ett apotek i Vasastan berättar en apotekare att ett läkemedel som det är stor brist på just nu är östrogenplåster mot klimakteriebesvär. Han säger att apoteket fick in en försändelse som sålde slut på två månader. Motsvarande medicin i andra format, som tabletter och gel, tog slut kort därefter. Enligt apotekaren finns det i nuläget ingen prognos på när östrogenplåstren kommer levereras igen. 

Regeringen har nu lagt en proposition som ska stärka tillgången till läkemedel och stötta hantering av tillgångsproblem. Bland annat läggs förslag om att kunna ta ut sanktionsavgifter av företag som missköter att informera vid risk för brist samt stärkt lagerhållning.

– Idag finns en större sårbarhet i försörjningen av läkemedel än tidigare som till stor del beror på en utveckling mot globala värdekedjor och en minskad lagerhållning. Genom snabbare information om uppkommande brister och genom stärkt lagerhållning gör vi läkemedelsförsörjningen säkrare, sade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson vid pressträffen förra veckan.

 

Text: Clara Ross, Erik Skönergård