Foto: Erik Andersson

Har du barn i åldern 6-16 år? Ditt barn har skolplikt och det är du som vårdnadshavare som gör valet och ser till att ditt barn går till skolan. För barn som är folkbokförda i Stockholm stad är ansökningsperioden 15 januari – 15 februari.

Det finns kommunala och fristående skolor. Kommunen ansvarar för de kommunala skolorna medan friskolorna drivs av en ägare, till exempel en stiftelse eller ett företag.

Du behöver söka till minst 3 st skolor för att ditt barn ska kunna erbjudas en plats på en skola som du önskar. Om du inte gör något val kommer Stockholm stad att placera ditt barn i en skola nära hemmet.

Ditt barn får antagningsbesked senast 25 mars om vilken skola som den har kommit in på. Du som vårdnadshavare måste tacka ja antagningsbeskedet så att ditt barn blir garanterad en plats på skolan. Du har fram till 7 april på dig att svara på antagningsbeskedet. Om du inte svarar, kan platsen gå till något annat barn.

Om ni är två vårdnadshavare behöver ni båda skriva under antagningsbeskedet.

Skolorna i Stockholm stad har startar olika datum, skolan som ditt barn är antagen till kommer att återkoppla om när höstterminen börjar.

 

Text: Linnéa Ekström