Skolmaten har rapporterats bli dyrare i hela landet och på förskolor är det inget undantag. De har bland annat varit tvungna att sluta köpa in KRAV-märkta produkter. Se hela inslaget.