Foto: Magda Gunnarsson

Inbrotten i vinds- och källarförråd har ökat med 32% i Stockholm under 2022, enligt försäkringsbolaget if, i jämförelse med en femårsperiod innan. Inbrotten började öka i samband med covid men har har fortsatt stiga även under 2021 och 2022. På stöldskyddsföreningen jobbar dem för att upplysa allmänheten om inbrottssäkerhet.

Lina Nilsson på stöldskyddsföreningen har tillsammans med polis och försäkringsbolag följt utvecklingen. Att inbrotten ökade när covid bröt ut var inget som förvånade. Då satt människor hemma och gjorde det omöjligt för inbrottstjuvar att hitta ett tillfälle för att gå in i lägenheter och hus obemärkta. Det som däremot förvånar är att inbrotten fortsätter öka. 

-Det vi ser är att inbrotten i lägenheter och hus minskar medan förrådsinbrotten ökar, det är svårt att veta varför. Oftast finns det ju mer värdefulla saker i hemmen än i förråden, säger Lina Nilsson. 

 I Stockholm anmäldes 4627 inbrott under 2022, enligt BRÅ. 

-Det kan ju vara så att människor är hemma mer och därför upptäcker att inbrotten skett, därmed anmäler fler brottet till polisen. 

Det som oftast stjäls från förråden är fritidsartiklar som till exempel skidor och golfklubbor. Även kläder är vanligt stöldgods. Lina tipsar om att ta bild på det man äger för att minnas vad man har, för att kunna få ersättning från försäkringsbolaget vid stöld. 

-Det är lätt att man glömmer vilket märke till exempel skidorna var och att man missar att något försvunnit, då kan det vara skönt att ha bild på det man tycker är värdefullt. 

Lina påpekar också att det kan vara en bra idé att prata med sin bostadsrättsförening eller hyresvärd om säkerheten i byggnaden. Det viktigaste är att dörren till förråden är säker. Om inbrottstjuven kommit in till förråden är det enkelt att klippa upp de hänglås som oftast används för att låsa förrådsdörrarna.   

-Man är begränsad i vad man kan göra för att öka sitt eget förråds säkerhet. Bostadsrättsföreningen och hyresvärdarna behöver se över hur säkerheten ser ut i huset. Finns det ett brytningsskydd på dörren till förrådet? Husets “skal” är viktigast. 

Det är bra att arbeta med grannsamverkan i lägenhetshus. Att  tillsammans i huset har koll på de som rör sig i trapphuset hjälper till att hålla säkerheten. Ofta förknippas grannsamverkan med villaområden, men att ha det i bostadsrättsföreningar har visat sig fungera bra. 

-Man kan se det gemensamma trapphuset som sin egen hall, alla som är där inne ska ha ett ärende i huset. 

Om man haft ett inbrott i sitt förråd är det viktigt att anmäla det till polisen. 

Text: Magda Gunnarsson