Foto: Magda Gunnarsson

AI programmet Chat–gpt3 blev tillgängligt för allmänheten den 30 November 2022. Lanseringen har väckt oro bland Sveriges högskolor. Programmet kan skriva välformulerade texter som inte upptäcks av till exempel urkund som brukar användas för att upptäcka plagiering.

Christina Nyström är Chief learning officer på Handelshögskolan i Stockholm. Där har de börjat lyfta frågan om Chat:gpts påverkan på högskolans utbildning, bland annat genom workshops på Wasp-ed. Wasp-ed arbetar för att höja kompetensen och kunskapen kring AI på högskolor runt om i världen. 

-Det finns mycket att lära, både för studenter och lärare. Det kommer fler och fler program och vi behöver se möjligheter till utveckling, säger Christina Nyström

Än så länge bestämmer lärarna själva examinationsformen de bedömer lämplig för att undvika fusk. Risken för fusk vid hemtentamen har diskuterats flitigt på högskolorna, men Handelshögskolan har inte slutat med den formen av examinationer. 

-Vi kollar på hur vi ska kunna utveckla vårt sätt att examinera. Men vi vill hitta ett sätt att förhålla oss som är hållbart över tid om ett par år finns det kanske något nytt som vi inte vet om nu. 

De tycker att det är viktigt att studenterna lär sig att hanter den nya teknologin. Christina Nyström poängterar att studenterna mest troligt kommer att använda den i sina kommande arbetsliv. 

-Den här nya teknologin kommer kunna leda till en hög grad av kreativitet och utveckling. Hur ska vi lära oss om detta så att det bidrar positivt? Det är viktiga frågor, säger Christina. 

Christina jämför utvecklingen med teknologiska språng i historien, som när grafräknaren kom till exempel. Det var också något som väckte starka reaktioner. Men hon påpekar också att det finns en dimension av etiska frågor att förhålla sig till. 

– Alla tänker ju på risken för fusk och det etiska dilemmat i det, men det finns annat som är viktigt att fundera på. Till exempel lär sig programmet genom det vi skriver till det och på något sätt finns det ju kvar då. 

Handelshögskolan vill sitta i förarsätet när det kommer till AI. 

– Det är inte AI:n som ska bestämma det är vi som ska göra det.

Text och foto: Magda Gunnarsson