Foto: Wilma Sommarström

Enligt statistik från Socialstyrelsen har antalet utskrifter för sömnmedel eller annat lugnande medel femfaldigats bland barn och ungdomar. 

Utskriften av medel har gått från ca 16000, till 73000 på ungefär 10 år enligt statistik tidigare utgiven av Socialstyrelsen. Denna statistik gäller åldrarna 0-19 år, i region Stockholm. 

Ökningen gäller främst  utskrivningen av melatonintabletter, vilket är vanligt att unga använder sig av i perioder av sömnsvårighet. 

Flera uttrycker en oro angående sömnmedlens påverkan på barns utveckling. Det finns en rädsla för att tillväxten, immunförsvaret och pubertetsutvecklingen hos barn kan påverkas negativt. Men man vet ännu inget om långtidspåverkan.

Text: Wilma Sommarström