Den 1 januari i år trädde en ny lag i kraft för registrering av katter på Jordbruksverket. Lagen betyder att bortsprungna katter lättare kan återförenas med sina ägare och det blir även lättare att spåra utbrott av kattsjukdomar. 2020 infördes djurskyddsregler som bestämde att ägare måste se till att deras hundar och katter inte kan föröka sig oplanerat och den nya lagen ämnar utöka skyddet för katter.

Text: Camilla Isaksson