Foto: Lovisa Lindberg

Införandet av en läskskatt har diskuterats av regeringen sen 2020. Livsmedelsverket fick i uppdrag att ta fram en kunskapsgenomgång för att undersöka vad andra länders olika insatser för att sänka sockerkonsumtionen har resulterat i. Rapporten visade på att en skatt på läsk och sötade drycker var ett sätt att minska konsumtionen, men regeringen har inga planer på en sådan skatt i nuläget. För- och nackdelar med olika styrmedel specifikt för Sverige kommer nu att utredas och en rapport väntas vara klar 2024.

Text: Camilla Isaksson