Foto: Wilma Sommarström

Just nu är det hög spridning av RS-viruset i Stockholm. Region Stockholm har gått ut med information att det är viktigt att vårdnadshavare håller sina barn hemma vid sjukdom för att minska spridningen. Yngre barn smittas ofta av syskon som vistats på förskolan. Misstänker man att sitt barn är smittat av viruset ska man kontakta 1177.

RS-viruset orsakar infektioner i luftvägarna och är en förkortning på respiratoriskt syncytial virus.

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/rs-virus-hos-barn/

Text: David Johansson